İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Yönetim Prosesi

Proses tanımı

Şirket hedefleri ve özel müşterilerin gereksinimlerinin, projelerin ve girişimlerin başlattığı insan kaynakları yönetimi süreci bu hedefleri yerine getirmek için gereken insan kaynaklarını belirler, temin eder, korur ve geliştirir.

Politika ve hedefler

İnsan kaynakları politikaları ve hedeflerini incelemedeki amaç, Şirketin tüzel politika ve hedeflerini sağlamak için uzman kaynakların hüküm vermesi üzerine odaklanan çabayı oluşturmaktır.

1. İnsan kaynakları yönetimi sürecinin amacı nedir?
2. Şirketin insan kaynakları politikası nedir?
3. Bu politikanın Şirketin şirket politikasıyla ilgisi nasıldır?
4. Şirket için insan kaynakları hedefleri nelerdir?
5. Bu hedefler oluşturulurken süreç nedir?
6. Bu hedeflerin Şirket hedefleri ve insan kaynakları politikasıyla bağlantısı nasıldır?

7. İnsan kaynakları politika ve hedeflerinin Şirket geneline iletilmesi nasıldır?

8. Bu politika ve hedeflerin anlaşıldığı nasıl teyit edilir?

Faaliyetler

İnsan kaynakları faaliyetlerini incelemede amaç, açıkça bahsedilen insan kaynaklarını edinmek, göstermek ve geliştirmek için Şirketin yöntemlerini meydana getirmektir.

Temel

1. İnsan kaynakları hedeflerini sağlamak için meydana getirilecek olan süreçte anahtar aşamalar nelerdir?

2. İnsan kaynakları yönetimi sürecinde her aşamadan dolayı gereken spesifik çıktılar nelerdir?

3. Çıktıların başarıyla tamamlanmasını etkileyen faktörleri belirlemek için yapılan analiz nedir?

4. İnsan kaynakları sürecinin tasarımında bu analizin sonuçları nasıl yansıtılır?

5. Sürecin, istenen insan kaynakları hedeflerinin sağlanmasına muktedir olduğunu nasıl anlarsınız?

6. Bu çıktıların başarıyla elde edildiğini kontrol etmek için kullanılan spesifik ölçümler nelerdir?

7. Bu anahtar aşamaların her biri için ölçülebilir hedefler nelerdir?

8. Kullanılan ölçüm yöntemleri nelerdir ve hangi sıklıkta ölçüm alınır?

9. Ölçümün tutarlılığından emin olmak için ölçüm yöntemlerinin doğruluğu nasıl kontrol edilir?

10. Ölçüm sonuçları nasıl alınır?

11. Ölçüm sonuçları faaliyete nasıl dönüştürülür?

12. Çıktıların geliştirilmesiyle sonuçlanan kontrollerde son olarak hangi önlemler alınmıştır?

13. Her aşamanın planlandığı gibi gerçekleşmesi için insan kaynakları yönetimi sürecinde önemli olan bilgi nedir?

14. Planlanan insan kaynakları faaliyetlerini gerçekleştirecek olan personele bu bilgi nasıl iletilir?

15. Bu bilginin güncelliği, geçerliliği ve doğruluğu nasıl korunur?

16. İnsan kaynakları faaliyetlerinin planlandığı gibi yapıldığından nasıl haberdar olursunuz?

17. İnsan kaynakları faaliyetleri planlandığı gibi uygulanmadığında yapılan çalışma nedir?

Spesifik

1. Organizasyon şemasında her görev bünyesinde sorumluluklar nasıl tanımlanır ve atanır?

2. Şirket bünyesindeki ilişkiler, görevler, sorumluluk ve otoriteyi optimize etmek için uygulanan analiz nedir?

3. Hedeflere ulaşmak için insan kaynakları gereksinimleri nasıl belirlenir?

4. Organizasyonel hedeflere ulaşmak amacıyla her görev için tanımlanan sorumluluklar ve gereksinimler nasıl sıralanır?

5. Sorumluluklar ve gereksinimlerde müşteri memnuniyetini direk etkileyen faktörler nasıl tanımlanır?

6. Zamanla gereken yeni görevler ve değişen görevler nasıl tanımlanır?
7. İstihdam ve seçim süreci, yeni ve transfer personel için tanımlanmış gereksinimleri nasıl sağlar?

8. Gereksinimler dış istihdam tedarikçisine nasıl iletilir?

9. Yeni personel alma ve transfer etme süreci müşteri memnuniyetini etkilediği bilinen faktörleri garanti altına alır?

10. Tüm personelin eğitim ve gelişimini tanımlamak için süreç nedir?

11. Eğitim ve gelişim ihtiyaçları yeterliliğe nasıl çevrilir?

12. Bu yeterlilikler için standartlar nasıl tanımlanır ve bu standartlara karşı performans nasıl değerlendirilir?

13. Eğitim ve gelişimi sağlamak için süreç nedir?

14. Eğitim ve gelişim için süreç başlangıçtan önce nasıl onaylanır?

15. Kişisel ve organizasyonel performansla ilgili eğitim ve gelişimin etkinliği nasıl ölçülür?

16. Gelecek koşullarını iyileştirmede kullanılan kalkınma hazırlıkları ve eğitim süreci değerlendirme sonuçları nasıldır?

17. Müşteri değişikliği, kanuni ve hukuki gereksinimlerin değişmesi veya iç standartlar, yeni ürünler ve hizmetler, yeni veya modifiye ekipmanlar sonucunda oluşan ekstra eğitim ihtiyaçlarını tanımlamak için süreç nedir?

18. Personelin bugünkü yeterliliği hakkında bilgiyi korumak için kullanılan yöntem nedir?

19. Personelin memnuniyetini ölçmek için uygulanan süreç nedir?

20. İnsanların bu Şirketdan ayrılma nedenleri nasıl hesaba katılır?

21. Sürekli kapasiteden emin olmak için yapılan vekalet planlamasında kullanılan süreç nedir?

22. Şirketda geçerli olan iki yönlü iletişimden emin olmak için kullanılan yöntem nedir?

23. Personelden yenilik ve gelişim önerileri gelmesi için onları cesaretlendirmede uygulanan süreç nedir?

Kontrol ve iyileştirme
İnsan kaynakları hedeflerinin başarısı

İnsan kaynakları politika ve hedeflerinin başarısını incelemede amaç,
a) Başarısı için açıkça bahsedilen yöntemleri kullanan bir Şirket kurmak,
b) Organizasyonel politika ve hedeflerin başarıldığını saptamak,

c) Müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin eden ürünleri ve hizmetleri sağlamak için insan kaynaklarını gerekli sayan bir Şirket kurmak.

1. İnsan kaynakları hedeflerinin gerçek başarısı için kullanılan ölçü ve kabul edilen hedef değerler nedir?

2. Ölçüm sonuçları nasıl alınır?

3. Sağlanan sonuçlar nedir?

4. Kullanılan ölçüm yöntemi nedir, ve ölçümler hangi sıklıkla alınır?

5. Bu ölçümlerin doğruluğundan emin olmak için kullanılan yöntem nedir?

6. Ölçüm sonuçları faaliyete nasıl dönüştürülür?

7. Gerçek sonuçlarla planlanan sonuçlar arasındaki farkın nedenlerini belirlemek için gerçekleştirilen analiz nedir?

8. İnsan kaynakları sürecinin son kontrolünden bulunan sonuçlardaki iyileşme nedir?
İnsan kaynakları sürecinin etkinliği
İnsan kaynakları sürecinin etkinliğini incelemedeki amaç, hedeflere ulaşmada kullanılan en iyi yolu saptamaktır.

1. İnsan kaynakları sürecinde uygulanan yöntemin, Şirketin politika ve değerleriyle uyumlu olduğunu doğrulamak için kullanılan kontroller nedir?
2. Uygulanan faaliyetin en iyi faaliyetler olduğunu doğrulamak için kullanılan kontroller nedir?
3. En iyi faaliyet nasıl tanımlanır?
4. Bu kontrolleri yönetmek için kullanılan yöntemler nelerdir ve hangi sıklıkla gerçekleştirilir?
5. Bu değerlendirmede kim kapsanır?
6. Bu değerlendirmenin sonuçları nasıl alınır?
7. Ölçüm sonuçları faaliyete nasıl dönüştürülür?
8. İnsan kaynakları süreci en son gözden geçirildiğinde etkinliğindeki iyileşme nasıl bulundu?
9. Bu iyileşmeler nasıl ölçüldü?

İnsan kaynakları ile ilgili politika ve hedefler
İnsan kaynakları ile ilgili politika ve hedeflerin incelenmesindeki amaç, tüzel politikayla hedeflerin uyumlu hale gelmesini düzenlemek için bahsedilen yöntemleri uygulayan bir Şirket meydana getirmektir.

1. Şirketin tüzel politika ve hedeflerine ulaşmasıyla ilgili insan kaynakları hedeflerinin değişmeden kaldığını doğrulamak için uygulanan kontroller nelerdir?
2. Bu kontrolleri yönetmek için kullanılan yöntemler nelerdir ve hangi sıklıkla gerçekleştirilir?
3. Bu kontrol kimi kapsar?
4. Kontrolün sonuçları nasıl alınır?
5. Bilginin doğruluğundan emin olmak için kullanılan yöntem nedir?
6. Ölçüm sonuçları faaliyete nasıl dönüştürülür?
7. İnsan kaynakları politika ve hedeflerinin değiştirilmesiyle sonuçlanan kontrollerde son olarak alınan önlemler nelerdir?